Etinden Et Koparmak

Son Güncelleme: 18 Aralık 2018

Çok acı vermek anlamında kullanılan hoş sözlerimizden birisidir.

İnsanın fiziki olarak en çok canının yanması ancak etinden çeke çeke et koparmakla mümkün olur. Bu deyim de bunu anlatmak için kullanılır.

Daha fazlasını oku…


At İzi İt İzine Karışmış

Son Güncelleme: 17 Aralık 2018

Bu deyim genellikle fitne zamanlarında, siyasetin karıştığı zamanlarda dostla düşmanın ayırt edilemeyecek duruma gelmesini anlatmak için kullanılır.

Her ne kadar siyaset için yoğun kullanılsa da günlük hayatta da kullanımı mevcuttur.

Daha fazlasını oku…


Eli Kulağında

Son Güncelleme: 27 Kasım 2018

Eli kulağında deyimi az sonra olacak, yakında gerçekleşecek anlamında kullanılır.

Eli kulağında deyimi ezan okuyan müezzinlerin ezan okurken ellerini kulaklarına götürüp kapamasından kaynaklanır. Müezzinler dikkatlerini toplayabilmek için ellerinin birini veya ikisini birden kulaklarına götürerek ezan okurlar.

Daha fazlasını oku…


Bilmediğin Sularda Yüzme

Son Güncelleme: 26 Kasım 2018

Aslen bir deyim olarak kullanılır. Genellikle insanlar bilmedikleri bir konuda konuştuklarında veya bilmedikleri bir işi yaptıklarında eğer sonuçlar çok tehlikeli olabilecekse çok yerinde bir kullanım olmuş olur.

Özellikle dini konularda bilgisi olmayan herkesin kafasına göre konuşması bu duruma örnek olarak verilebilir.

Daha fazlasını oku…


Kıçından Solumak

Son Güncelleme: 15 Kasım 2018

Argo bir deyim olan Kıçından Solumak aslında yerinde kullanılırsa doğru amaca hizmet edebilir.

Genellikle çok yorucu bir aktivite yapıp yorulduktan sonra nefes nefese kalan insanlar için kullanılır.

Daha fazlasını oku…


Yana Yakıla

Son Güncelleme: 13 Kasım 2018

Genellikle “yana yakıla aramak” şeklinde aramak ile beraber kullanılır. Bu deyim çok üzgün veya telaşlı şekilde“manasına gelir. Yana yakıla bir

Daha fazlasını oku…


Ayağını Yorganına Göre Uzat

Son Güncelleme: 14 Mayıs 2019

Ayağını yorganına göre uzat anlamı; kazandığından fazla harcamak veya kenardaki parasını hiç düşünmeden harcama yapmak anlamından kullanılır. Ancak sadece para konularında değil hesapsızca yapılan diğer tüm işlerde de kullanılabilir.

Daha fazlasını oku…


Eşeğini Sağlam Kazığa Bağlamak

Son Güncelleme: 24 Mayıs 2018

Bu deyim genellikle Allah’a dayanıp güvenmekle beraber kullanılır. Şöyle ki; “Önce eşeğini sağlam kazığa bağla, sonra Allah’a emanet et” Deyimimiz bu şekilde bir atasözü içinde kullanılmış oluyor.

Bu atasözü çok manidardır

Daha fazlasını oku…


Etekleri Zil Çalmak

Son Güncelleme: 22 Mayıs 2018

Etekleri zil çalmak deyimi çok sevinmek ve işlerin yolunda olduğunu söylemek için kullanılır.

“Güray sonunda satranç turnuvasında şampiyon olmuştu ve bu yüzden etekleri zil çalıyordu.” cümlesi örnek cümle olarak verilebilir.

Daha fazlasını oku…


Etliye Sütlüye Karışmamak

Son Güncelleme: 22 Mayıs 2018

Etliye sütlüye karışmamak deyimi dilimizde kendini alakadar etmeyen işlerle meşgul olmamak olarak kullanılır. Tam anlamı ise aslında sadece gereken minimum işi yapıp diğer hiç bir işi yapmamak olarak anlama sahiptir.

Daha fazlasını oku…


Ya Herrü Ya Merrü

Son Güncelleme: 21 Mayıs 2018

Ya herrü ya merrü deyimi aynı zamanda ya herro ya merro şeklinde de kullanılır. Farklı durumlarda farklı anlamlara gelebilir. Anlamlarından birisi “ne pahsına olursa olsun bir işe girişmek” demektir. Diğer

Daha fazlasını oku…


İğne Atsan Yere Düşmez

Son Güncelleme: 20 Mayıs 2018

İğne atsan yere düşmez deyimi çok kalabalık ortamları tanımlamak için kullanılır. Genellikle atasözü olarak bilinir ancak deyimdir. Açık hava ortamlarından küçük bir odaya kadar her yer için kullanılabilir. Bir mübalağa içerir.

Daha fazlasını oku…


Ana Baba Günü

Son Güncelleme: 20 Mayıs 2018

Ana baba günü deyimi kalabalık ve yoğun yerler için kullanılır. Genellikle toplu etkinliklerde beklenildiğinden kalabalık bir ortamla karşılaşıldığında söylenen bir deyimdir. Kişilerin birbirlerini tanıyamayacak kadar kalabalık olması durumunda söylenir. Mahşer

Daha fazlasını oku…


Su Götürmez

Son Güncelleme: 20 Mayıs 2018

Su götürmez deyimi kesin olan bir durumu ifade etmek için kullanılır. TDK sözlüğünde sugötürmez şeklinde birleşik olarak ifade edilir ancak kullanımında buna pek rastlanmaz. Su götürmez gerçek şeklinde kullanımı da vardır.

Daha fazlasını oku…


Suyu Isınmak

Son Güncelleme: 20 Mayıs 2018

Suyu ısınmak ya da kaynamaz deyimi mecazi anlamda kötü sona yakın olmak anlamında kullanılır. Çalıştığı yerden kovulmaya, azar işitmeye yakın olmaya veya başına kötü bir iş gelmeye yakın olmaya bu deyim kullanılır.

Daha fazlasını oku…


Enine Boyuna Düşünmek

Son Güncelleme: 10 Mayıs 2018

Enine boyuna düşünmek deyimi bir işi kafasında her ihtimali değerlendirerek düşünmek ve nihayetinde bir karara varmak anlamında kullanılır.

Enine boyuna düşünmek şöyle olur: Bir işi önce neden ortaya çıktığını, sonra işin nasıl gerçekleştiğini devamında da ne yapılırsa ne olacağını düşünmektir.

Daha fazlasını oku…


Kafaya Koymak

Son Güncelleme: 10 Mayıs 2018

Kafaya koymak bir işi yapmak için gereken her mücadeleyi vermeye hazır olmayı ifade eder. İnsan kafaya koyduğu işi muhakka yapar ve önünde kimse duramaz. Ama kafaya koymamışsa ve tam odaklanmamışsa o işi yapması zor

Daha fazlasını oku…


Er Ya Da Geç

Son Güncelleme: 10 Mayıs 2018

Er ya da geç deyimi bir işin çok erken veya çok geç de olsa gerçekleşeceğini anlatmak için kullanılır. Er kelimesi eski Türkçe deyimlerde “erken” anlamında kullanılır. Er ya da geç deyimi de erken ya da geç de olsa bu iş olacak manasına gelmektedir.

Daha fazlasını oku…


Eninde Sonunda

Son Güncelleme: 10 Mayıs 2018

Eninde sonunda Türk Dil Kurumumuz tarafından yanlış kullanım kabul edilmektedir ve doğrusunu önünde sonunda olarak ifade etmektedir.

Eninde sonunda deyimi yanlış olmamakla beraber tam doğrusu önünde sonunda olmaktadır.

Daha fazlasını oku…


Yüz Vermemek

Son Güncelleme: 10 Mayıs 2018

Yüz vermemek deyimi ilgi, yakınlık, alaka göstermemek anlamında kullanılır. Genellikle kasti olarak yapıldığında bu deyim uygun olur. Normal şartlarda en azından yüzüne bakıp merhaba demek gerekirken hiç bir sıcaklık göstermeyin yüzüne bile bakmamak ya da soğuk bir

Daha fazlasını oku…


Arpacı Kumrusu Gibi Düşünmek

Son Güncelleme: 10 Mayıs 2018

Arpacı kumrusu gibi düşünmek deyimi çok düşünen insanları benzetmek için kullanılır. Arpacı kumrusu görünüş olarak dışarıdan sanki uzaklara dalıp düşünüyormuş gibi görünür. Derinlere dalıp düşünen insanlar da bu sebeple arpacı kumrusuna benzetilip genellikle neden düşündüğü sorulur.

Daha fazlasını oku…


Keçi İnadı

Son Güncelleme: 10 Mayıs 2018

Keçi inadı deyimi insanları gayet inatçı hayvanlar olan keçilere benzetmek için kullanılır. Eğer bir keçiye bir tarafa götürmek istediyseniz ve de o keçinin inadı tuttuysa yandınız demektir. Çünkü son ana kadar

Daha fazlasını oku…


Yumurta Kapıya Dayanmak

Son Güncelleme: 25 Kasım 2018

Yumurta kapıya dayanmak deyimi son bitirme tarihi olan bir işi yapılabilecek son ana bırakmak demektir. Bu öğrenciler için genellikle ödevleri son gün (hatta son sabah yapmak), mühendis, mimarlar için projeyi son hafta geceleyip sabahlayarak bitirmek, tasarımcılar

Daha fazlasını oku…


Eşek Sudan Gelinceye Kadar Dövmek

Son Güncelleme: 10 Mayıs 2018

Eşek sudan gelinceye kadar dövmek deyiminin anlamı, sonu belirsiz bir zaman dilimi boyunca bir kişiyi dövmektir.. Genellikle uygulamadan çok tehdit için kullanılır. Üstümüzde otoritesi yüksek olan ve rahatça dövebileceği bir

Daha fazlasını oku…


Karadeniz’de Gemileri Batmak

Son Güncelleme: 18 Mayıs 2018

Derin düşüncelere dalmış, isteksiz ve üzgün görünen kişilere söylenen sözdür. Genellikle “Karadeniz’de gemilerin mi battı?” şeklinde soru haliyle kullanılır.  Karadeniz’de çok sık fırtına çıkar ve bu fırtınada gemilerin batma ihtimali yüksek olur.

Daha fazlasını oku…