Yemeyenin Malını Yerler

Son Güncelleme: 13 Mayıs 2019

Genellikle pinti insanlar için kullanılan bir atasözüdür. Pinti insanlar öldükten sonra kendisinin gıdım gıdım harcadığı parayı mirasçılarının rahat rahat çar çur edip harcamasını anlatmak için kullanılır.

Bununla beraber

Daha fazlasını oku…


Acele Giden Ecele Gider

Son Güncelleme: 12 Mayıs 2019

Bu atasözü özellikle tehlikeli iş yapanlar için kullanılabilecek bir sözdür. Can riski olan bir iş yaparken asla acele edilmemesi gerektiğini ve her zaman dikkatli şekilde işimizi tamamlamaya odaklanmamız gerektiğini anlatır.

Daha fazlasını oku…
Kol Kırılır Yen İçinde Kalır

Son Güncelleme: 14 Aralık 2018

Bu atasözü genellikle bir tartışma veya çekişme olduğu zaman bu olayın dışarıdan görünmemesi gerektiği veya dışarıdan kimsenin bilmemesi için tembihleme amacıyla kullanılır.

Aile içinde, siyasi partilerde, dernek ve vakıflarda sıkça duyulabilir.

Daha fazlasını oku…
Acele İşe Şeytan Karışır

Son Güncelleme: 19 Kasım 2018

Acele işe şeytan karışır atasözü aslında şeytanın karışmasıyla alakalı değildir. Acele yapılan işin ters gitmesiyle sonuçlandığı için bu şekilde ifade edilmiştir. Yoksa acele yapıldığında şeytanın herhangi bir işe karıştığına dair

Daha fazlasını oku…Kaz Gelecek Yerden Tavuk Esirgenmez

Son Güncelleme: 16 Kasım 2018

Büyük çıkarlar gelme ihtimali olan bir iş veya bir yer için küçük fedakarlıklar yapılması gerektiği ve bu küçük fedakarlıkların ileride büyük kâra dönüşeceğini anlatan atasözümüzdür.

Genellikle ticaret, iş meseleleri için konuşulur.

Daha fazlasını oku…
Gelin Ata Binmiş Ya Nasip Demiş

Son Güncelleme: 24 Mayıs 2018

Atasözümüz bir iş tamamlanmadan asla sonuca ulaşmış olunamayacağını anlatır. Her ne kadar bütün şartlar oluşmuş, bütün koşullar sağlanmış olsa da sonucu görmeden asla tamam gözüyle bakmamak gerekir.

Atasözünde gelinin ata binip “ya nasip”

Daha fazlasını oku…Sakınılan Göze Çöp Batar

Son Güncelleme: 23 Mayıs 2018

Sakınılan göze çöp batar atasözü üstüne düşülüp değer verilen eşyaların veya insanların daha çok zarara uğrayacağını anlatır. Bu durumlarda esirgenen eşyaların veya insanların daha dikkatle korunması gerektiği, bu mümkün değilse de çok üzerine titremeden normal şekilde önemsenmesi gerektiğini anlatır.

Daha fazlasını oku…


Ak Akçe Kara Gün İçindir

Son Güncelleme: 15 Mayıs 2019

Ak akçe kara gün içindir atasözü gençken ve gücün kuvvetin yerindeyken çalışıp kazanılan paranın insan dara düştüğünde veya yaşlandığında harcanmak için biriktirilmesi gerektiğini anlatır. Kazanılan bütün paranın kazanıldığı gibi harcanmaması gerektiğini.

Daha fazlasını oku…


Her Gördüğün Sakallıyı Deden Sanma

Son Güncelleme: 21 Mayıs 2018

Her gördüğün sakallıyı deden sanma atasözü bir öğüt niteliğindedir. Gördüğü, tanıştığı ve biraz kaynaştığı her insana güvenenlere söylenir. Daha yeni tanıştığın insanlara bütün güvenini koyamayacağını, güven sağlamak için zaman ve bazı güven test edici olaylar

Daha fazlasını oku…


Söz Gümüşse Sükut Altındır

Son Güncelleme: 13 Ocak 2020

Söz gümüşse sükut altındır atasözü İmam Gazali’nin İhyayı Ulumid Din kitabında Davud Aleyhisselam peygamberin oğlu Süleyman Aleyhisselam Peygambere söylediği rivayet edilen sözdür. Anlamı ise söyleyeceğin söz ne kadar güzel olursa olsun susmak veya mümkün olduğunca az konuşmak söyleyeceğin sözden daha iyi olabilir.

Daha fazlasını oku…


Şahtı Şahbaz Oldu

Son Güncelleme: 18 Mayıs 2018

Şahtı şahbaz oldu atasözü kinayelidir ve alay etme gayesiyle kullanılır. Bir hali kötü olan birisi bir şekilde o halinden daha kötü bir pozisyona geçince söylenir.

Şah kelimesinin anlamı hükmeden demektir.

Daha fazlasını oku…


Öfkeyle Kalkan Zararla Oturur

Son Güncelleme: 13 Mayıs 2018

Öfkeyle kalkan zararla oturur atasözü başına gelen bir olay yüzünden sinirli olan kişilerin o siniri geçmeden hareket etmemesi ve acele iş yapmaması gerektiğini anlatır. Çünkü öfkeli ve sinirliyken hareket eden kimse o yaptığı hareket yüzünden genellikle büyük zarara uğrar

Daha fazlasını oku…Mühür Kimdeyse Süleyman Odur

Son Güncelleme: 13 Mayıs 2018

Mühür kimdeyse Süleyman odur atasözü hem sultan hem de peygamber olan Süleyman Aleyhisselam’a atfedilir. Yani Süleyman Aleyhisselam için söylendiği düşünülür. Bunun sebebi de Süleyman Aleyhisselam’ın Sultanlığının bir simgesi olarak bir

Daha fazlasını oku…Damlaya Damlaya Göl Olur

Son Güncelleme: 15 Mayıs 2019

Damlaya damlaya göl olur atasözünün anlamı ufak ufak yapılan işlerin zamanla birikerek ileride çok büyük işlere dönüşebileceğini anlatmak için kullanılır. Bu atasözümüze en güzel örnek kumbarada para biriktirmektir.

Daha fazlasını oku…


Keskin Sirke Küpüne Zarar

Son Güncelleme: 10 Mayıs 2018

Keskin sirke küpüne zarar atasözü sürekli sinirlenen, devamlı öfkeli davranışları olan kişiler için bir uyarı niteliğinde kullanılır. Manası, sürekli sinirli olurlarsa ve her şeye öfkelenirlerse ancak kendilerine zarar verirler. Çünkü sinir

Daha fazlasını oku…Fazla Naz Aşık Usandırır

Son Güncelleme: 11 Mayıs 2018

Fazla naz aşık usandırır atasözü bir işin olmasını aşıklık derecesinde çok isteyen kişilerin dahi sürekli sürekli gereksiz ve anlamsız engellerin karşısına çıkması durumunda bıkıp o işi yapmaktan vazgeçebileceğini anlatmak için kullanılır.

Daha fazlasını oku…Azimle Sıçan Duvarı Deler

Son Güncelleme: 18 Kasım 2018

Yanlış bilinen bir atasözümüzdür. Doğrusu azimli sıçan duvarı deler. Sıçan: büyük fare anlamında kullanılan kelime

Azimli sıçan duvarı deler atasözü sıkı, düzenli, planlı, yani azimli çalışan kişinin karşısında nasıl bir

Daha fazlasını oku…


Sakla Samanı Gelir Zamanı

Son Güncelleme: 15 Mayıs 2019

Sakla samanı gelir zamanı atasözü, elinde çok bulunduğu zaman faydalı olacak çok sayıda aynı eşyaların ufak parçalarının da saklanması gerektiğini, onları saklaya saklaya o büyük bütünü elde edebileceğimizi anlatan bir

Daha fazlasını oku…


Armut Dibine Düşer

Son Güncelleme: 18 Mayıs 2018

Armut dibine düşer atasözüyle söylenmek istenen aslında insanın yakınında bulunan kişilere, özellikle de anne-baba veya yanında yetiştiği büyüğüne benzeyeceğini ifade etmek için kullanılır.

Bu benzeyeceği kişi abi-abla veya ustası gibi en yakınındaki kişiler

Daha fazlasını oku…